Edice FOTOSOUBOR

Ceník

Výhody a slevy pro registrované uživatele

Nevýhradní podlicenční smlouva

Objednávka práv na použití fotografie/fotografií

 

Prohlížeč fotografií z CD FTS1

Prohlížeč fotografií z CD FTS2

 

 

Ceník 

Kat. A/ K=1

jednorázové užití fotografie pro reklamní účely, použití např. na prospektech, v inzerci apod., obaly výrobků, titulní strany časopisů, TV vysílání do pěti opakování, výzdoba interiérů, ilustrace www stránek, ilustrace výročních zpráv, kalendáře, pozvánky, blahopřání apod.

 

Kat. B/ K=2

opakovaná reklama s použitím snímku, /na prospektech/, uvedení snímku na titulní straně www stránek na dobu 1 roku, TV vysílání na dobu 1 roku, pohledy

 

Kat. C/ K=3

billboardy, vícenásobné použití snímku v reklamní kampani společnosti, výrobku, služby apod.

 

Kat. D/ K=1/3

uveřejnění snímku v novinách a časopisech, v knihách a učebnicích, pohlednicové servery, prezentace TV přístrojů a monitorů v prodejnách, dále pak pro účely neziskových organizací.

 

Kat E/ K=33

použití libovolného počtu snímků pro jeden právní subjekt na dobu jednoho roku

 

Konečná cena v případě uvedení jména autora
Cena = K x 3000

Konečná cena bez uvedení jména autora
Cena = 2 x K x 3000

 
  • Konečná cena za použití snímku se stanoví jako násobek koeficientu K příslušné kategorie a čísla 3000, slovy tři tisíce. Konečná cena je v Kč, tj. v korunách českých.
  • Uvedené ceny jsou platné pro území jednoho státu s výjimkou cen pro internet, TV vysílání překračující hranice jednoho státu apod.
  • Slevy z ceny snímků je možné udělit na základě smluvního vztahu, a to např. pro jednorázové odběry velkého množství snímků nebo v případě dlouhodobé opakované spolupráce.
  • Registrovaný uživatel má nárok v roce 2003 na slevu 10%.
  • Volné použití snímku, jiné nedefinované či žádné vyjmenované kategorii podobné použití snímku jsou stanovovány na základě požadavku zařazením do některé kategorie nebo smluvně.
  • V případě užití snímku je třeba dle autorského zákona, zejména tam, kde je to obvyklé a možné, uvést autora snímku, a to ve tvaru © Foto: HELLER.CZ.
  • Požadovaná pokuta za neoprávněné použití snímku je 111 111 Kč, slovy sto jedenáct tisíc sto jedenáct korun českých.
  • Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH ve výši 19%.