Všechny fotografie a texty na www.heller.cz jsou vlastnictvím Jiřího Hellera. Fotografie jsou zde prezentovány pouze pro prohlížení webovým prohlížečem. Žádný z těchto obrázků nesmí být reprodukován, stáhnut, uchováván, kopírován, nesmí ho být použito v žádné formě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Jiřího Hellera a bez potvrzení o zaplacení. Neautorizované použití nebo zhotovení duplikátu jsou zakázány zákony České republiky a zákony mezinárodními a byly by postihnutelné. Žádný z uveřejněných obrázků není veřejným vlastnictvím. Použití některého obrázku jako základ pro jinou ilustraci nebo grafiku, včetně fotografií, je porušením ochranného práva a intelektuálního vlastnického práva. Vstupem na tuto stránku již souhlasíte s těmito podmínkami.

 

Souhlasím

Nesouhlasím

 

All photographs and text on www.heller.cz is copyright © by Jiri Heller. The photos are presented here for web browser viewing only. Each and every image throughout this site may not be reproduced, downloaded, stored, copied, manipulated, altered or used in any form without Jiri Heller's prior expressed, written permission and his receipt of payment thereof. Any unauthorized usage or duplication is prohibited by Czech republic and International copyright laws and will be fully prosecuted. No images presented here are in the Public Domain. Using any image as the base for another illustration or graphic content, including photography, is a Violation of copyright and intellectual property laws. By entering the site you hereby agree to these terms and conditions.

 

I agree

I don't agree